07.11.2017 2017 Звіт про виплати та надходження ПАТ "Західінкомбанк" станом на 01.10.2017р.

Звіт про виплати та надходження ПАТ "Західінкомбанк" станом на 01.10.2017р.
Інформація про розрахунки з кредиторами (тис. грн) Надходження (тис. грн)
1 черга 2 черга 3 черга 4 черга 5 черга 6 черга 7 черга 8 черга 9 черга 10 черга Погашення заборгованості за кредитами (тис. грн) Реалізація майна Банку Інші надходження (купон за цінними паперами, продаж/обмін валюти, оренда, погашення дебіторської заборгованості, повернення гарантованого депозиту, тощо)
Всього в тому числі за рахунок звернення стягнення на заставу
0.0 561.8 59'150.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21'094.3 12'181.7 59'597.0 955.0